Hãy gửi câu hỏi đến chúng tôi:

Care-me sẽ trả lời mọi thắc mắc của bạn về:
– Tư vấn về bệnh viện, bác sĩ, thông tin y khoa
– Phản hồi chất lượng dịch vụ của Carme hoặc bệnh viện, bác sĩ điều trị
– Tham gia làm cộng tác viên

  EM’HOME  EM’HOME: FRANKFURT HERRIOT’S
  Herriotstraße 1, 2nd Floor, 60528 Frankfurt, Germany
  +49 (0)211 3878 9809

  EM’HOME THAI LAN: SPACES CHAMCHURI SQUARE, BANGKOK
  24th Floor, Chamchuri Square Building
  319 Phayathai Road, Pathumwan , Bangkok 10330, ThaiLand
  +662 (0)260 635

  EM’HOMEVIET NAM: Vincom Center, HCM
  L14 Vincom Center, Lê Thánh Tôn, Q1, HCM, Viet Nam
  +84 (0)789 588 444